Reisitingimused

1.SpaReis OÜ reisikorraldajana kohustub läbi viima reisi vastavalt reisikirjeldusele ja tagab, et klient saab kõik talle ette nähtud teenused

2.SpaReis OÜ ei vastuta force majeure´i ja muude reisikorraldajast mitte olenevate põhjuste tõttu tingitud muutuste ning kahjude eest

3.Reisi eest tuleb tasuda vastavalt esitatud arvele eelnevalt kokkulepitud summas

4.Reisi tühistamine ja raha tagasi maksmine
Mõjuval põhjusel (haigestumine, s.h. pereliikmed, õnnetusjuhtum jm. tõendiga tõendatud juhtum) reisi tühistamisel on kliendil õigus saada tagasi kogu makstud raha

5.Reisikorraldajal on õigus teha reisikavas muutusi ning asendada samaväärsega, kui temast mitteolenevatel põhjustel ei saa reisi kavakohaselt läbi viia. Muutusest peab reisikorraldaja koheselt teavitama ka klienti

6.Reiskorraldaja võib reisi ära jätta ja tagastab kogu talle makstud raha kui:
6.1. reisile ei ole kogunenud piisavalt tulijaid
6.2. reisisihtkoht on muutunud ohtlikuks (sõda, epideemia jmt.) või reisi ei saa teostada (streik, üleujutus jmt)

7.Erimeelsused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele

SpaReis background image