Matkaehdot

1. SpaReis OÜ vastaa matkanjärjestäjänä siitä, että matka toteutetaan sopimuksen mukaisesti ja asiakas saa kaikki matkasuunnitelmassa hänelle luvatut palvelut.

2.SpaReis OÜ ei vastaa force majeure -tapauksista tai muista, matkanjärjestäjästä riippumattomista, ylivoimaisista syistä johtuneista muutoksista eikä niistä aiheutuneista vahingoista.

3. Matkan peruuttaminen ja maksun palautus
Jos matkustaja peruuttaa matkan tässä kohdassa tarkoitetulla perusteella (oma tai lähiomaisen sairastuminen, tapaturma tai muu vastaava tapahtuma, josta on esittää todistus) hänellä on oikeus saada maksamansa summa takaisin

4. Matkanjärjestäjällä on oikeus tehdä matkaohjelmaan ja -suunnitelmaan muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta, mikäli matkanjärjestäjä ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa sovittua matkasuunnitelmaa. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

5. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka ja palauttaa kaikki matkasuoritukset, jos
5.1. matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osallistujia
5.2. matkakohde on muuttunut vaaralliseksi (sota, epidemia tms.) tai matkaa ei ole mahdollista toteuttaa (lakko, tulva tms.)

6. Matkan maksettuaan matkustajan katsotaan hyväksyneen matkaehdot

7. Riita-asiat käsitellään Viron tasavallan lainsäädännön mukaan